likya yolu hakkında

İlyada destanında Likyalıların Glaukos ve Sarpedon önderliğinde Akhalara karşı Troialıların yanında yer aldığını anlatılır. Likya İ.Ö. 545 yılından itibaren Pers Kralı Harpagos’un istilasıyla Pers yönetimine girip İ.Ö. 480 yılında Kral Xerxes’in Yunanistan’ı istilası için oluşturduğu donanmaya 50 gemi ile katılmıştır .

Pınara Antik Kenti: Fethiye’ye en yakın antik kent olan Pınara 45 kilometre mesafede bulunuyor. Likyalılar buraya Pinale veya Pinara demişler. Bu onların dilinde yuvarlak anlamına geliyor. Söylenenlere göre burası yaşlıları kurduğu bir kent. Xanthos kentinde nüfus çok artınca yaşlılar kentten ayrılarak Kragos Dağı’nın eteğine gelip Pinara kentini kurmuş.

Günümüzde Teke Yarımadası olarak adlandırılan, Antalya ile Fethiye körfezleri arasındaki Akdeniz’e uzanan yarımada antik coğrafyada Likya olarak adlandırılmıştır. Bölgenin güney sınırı Akdeniz ile belirlenmiş; doğu, batı ve kuzey sınırları ise tarihi süreç içinde dönemlere göre değişiklik göstermiştir.

Likya Türkiye’nin güney kıyısında Akdeniz’de kıyıdan denize doğru oluşan çıkıntı alanın ismidir. Likya yürüyüş yolu da dağların kıyıya paralel ve dik olarak uzanmasının sonucunda nefes kesen manzaralara sahiptir. Yürüyüş yolu rotası da patika Roma yollarından ve katır yollardan oluşur. Ayrıca yol boyunca düz bir istikamet takip edilmez.

likya yollarında küllerinizden doğmaya hazır mısınız?